Шӧ́рлун (рочӧнжык середа́) — куимӧт лун недель вылас, овлӧ мӧдӧдзлун да нёльӧдзлун коласын.


Вежон (недель) луннэз
Вильлун | Мӧдӧдзлун | Шӧрлун | Нёльӧдзлун | Витӧдзлун | Пывсянлун | Кресення