Кресе́ння (комиӧнжык: е́нлун) — медбӧрья лун недель вылас, овлӧ пывсянлун да вильлун коласын.


Вежон (недель) луннэз
Вильлун | Мӧдӧдзлун | Шӧрлун | Нёльӧдзлун | Витӧдзлун | Пывсянлун | Кресення