Нёльӧ́дзлун (рочӧнжык четьве́рг) — нёльӧт лун недель вылас, овлӧ шӧрлун да витӧдзлун коласын.


Вежон (недель) луннэз
Вильлун | Мӧдӧдзлун | Шӧрлун | Нёльӧдзлун | Витӧдзлун | Пывсянлун | Кресення