Пывся́нлун (рочӧнжык субӧ́та) — кватьӧт лун недель вылас, овлӧ витӧдзлун да кресення коласын.


Вежон (недель) луннэз
Вильлун | Мӧдӧдзлун | Шӧрлун | Нёльӧдзлун | Витӧдзлун | Пывсянлун | Кресення