Филезия котыр

(Вештöм татчö Philesiaceae вылiсь)

Филезия котыр (лат. Philesiaceae) — быдмассэзлöн лилия чукöрись корья пу котыр. Филезияэз 2 увтыр да 2 вид. Филезия котыр пантасьӧ лунвыв Чилиын.

Лапажерия
Филезия котыр
Филезия

УвтыррезПравить