Филезия

(Вештöм татчö Philesia вылiсь)
Филезия

Филезия ( лат. Philesia magellanica ) — филезия котырись быдмас увтыр. Филезия увтырӧ пырö 1 вид. Филезия пантасьӧ лунвыв Чилиын.