Кайстарниеми (Турку)

КайстарниемиФинму лунвыв-рытвылас, Турку карын микрорайон. Пырö Хирвенсало-Какскерта районö.

Туркуын Кайстарниеми

Ним йылісь мöдкодьсьöтны

Кайстарниеми фин кыв вылын гижöны Kaistarniemi, швед кыв вылын Kaistarudden.

География мöдкодьсьöтны

История мöдкодьсьöтны

Отир мöдкодьсьöтны

Кӧзяйство да быт мöдкодьсьöтны

Культура да велöтöм мöдкодьсьöтны

Уличаэз мöдкодьсьöтны

Берся мöдкодьсьöтны

Лыддьӧтан мöдкодьсьöтны


Шаблон:Туркуись карторрез