Тайвания

(Вештöм татчö Taiwania вылiсь)

Тайвания ( лат. Taiwania cryptomerioides ) — кипарис котырись лыса пу увтыр. Тайвания увтырӧ пырö 1 вид. Тайвания пантасьӧ Азияын (Тайвань, Китай, Мьянма да Вьетнам).

Тайвания