Стрелитция котыр

(Вештöм татчö Strelitziaceae вылiсь)

Стрелитция котыр (лат. Strelitziaceae) — быдмассэзлöн имбирь чукöрись котыр. Стрелитцияэз 3 увтыр да 7 вид. Стрелитцияэз пантасьӧ Лунвыв Африкаын, Мадагаскарын да Лунвыв Америкаын.

Ravenala madagascariensis

УвтыррезПравить

  1. Strelitzia – Стрелитция : Лунвыв Африка, 5 вид.
  2. Ravenala – Равенала : Мадагаскар, 1 вид.
  3. Phenakospermum – Фенакоспермум‎ : Лунвыв Америка, 1 вид.