Геликония

(Вештöм татчö Heliconiaceae вылiсь)

Геликония ( лат. Heliconia ) — имбирь чукöрись Геликония котырись (Heliconiaceae) быдмас увтыр. Геликония увтырӧ пырöны 100 - 200 вид. Геликония пантасьӧ Америкаын, Индонезияын да Океаниияын.

Heliconia pendula
Heliconia latispatha
Heliconia mariae
Starr 070906-8370 Heliconia stricta.jpg

ВиддэзПравить