Alnus acuminata (лат. Alnus acuminata) —быдмассэзлӧн кыдз котырись ловпу увтырын торья вид. Ловпуыс быдмӧ 20 метра вылына. Ловпу пантасьӧ Лунвыв Америкаын.

Alnus acuminata