Похьянма (регион)


Похьянма – регион (маакунта) Суомиын, кӧда куйлö канму рытвылын, Балтика дорын. Канкарыс – Васа.

Похьянма
Pohjanmaa
Österbotten

Вужпас
Pohjanmaan maakunnan vaakuna.svg
Похьянма мусерпасын
Статус маакунта
Канму Суоми
Янсалöм 4 район
Веськöтлан шöрин Васа
Веськöтлан кыввез суоми, швед
Юралісь Олав Ерн

ОТИР

Олiссез (2012 во)
179 140 (12-öт места)
Олiссезлöн тшöкыта 23,11 морт/км²
Чужанвуж сьöртi тэчас финнэз, шведдэз,

МУ

Мувывтор 18,190,80 км² (9-öт места)

МÖДIК ИНФО

Кад кытш +2
Веськöтланлöн сайт

ГеографияПравить

ЯнсалöмПравить

ОтирПравить

ИсторияПравить

ВеськöтлöмПравить

КöзяйствоПравить

КультураПравить

ТуризмПравить

ЛыддьöтанПравить

ЫстӧттэзПравить

ЫстісяннэзПравить