Нимӧтчиссез

Нимӧтчиссез (лат. Mammalia) – пода класс. Нимӧтчиссез классӧ пырӧны 5676 вид, 1,229 увтыр, 153 котыр да 29 чукӧр. Лысиныс нимӧтчиссезлӧн овлö кузянас 30—40 мм (Craseonycteris thonglongyai), а овлӧ и 33 м (Balaenoptera musculus).

Нимӧтчиссез
Нимӧтчиссез

СистематикаПравить