Kemijoki (шв. Kemi älv, са. Giemajohka) — Финмуын медкузь ю. Сія 550 км кузя.

Кемиёки Рованиемиын

Юыс котöртö каррез Кемиярви да Рованиеми пырйöт да усьö Похьян курьяö коммунаэз Кеми да Кемима коласöт.

Кемиёки бассейн куйлӧ унажыксö Ойвыв Суомиын да мымдакö ордча Норвегын да Рочмуын. Ачыс бассейныс 51 000 км2. Визывтан перыта ю вомын шöркодяс 556 м3/с.

ВожжезПравить

Кемиёкилöн медыджыт ты Кемиярви.

ЛыддьöтанПравить